साँबा फयङ वंशावली

‘किरात याक्थुङ साँबा फयङ अध्ययन’ को एक नतिजा वंशावली सम्बन्धित पाठक तथा शोधकर्तालाई लक्षित गरी शोधग्रन्थको पाठ्यांश प्रकाशित गरिएको छ । नामावली तथा नातासम्बन्ध अद्यावधिक गर्ने काम जारी छ । सम्बन्धित परिवारका पाठकले परिवारमा सदस्य संख्या थपघट भएमा इमेल [email protected] मार्फत् जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ ।