हाइकु – नवराज सुब्बा

Sharing is Caring

(एक)
लौ घामसित
एक अबैध बत्ति
जिस्किरहेछ

(दुई)
छि गर्ने भन्दा
देख्नेलाई पो लाज
भनेको यै हो ।

Leave a Reply