लाजपचुवा

Sharing is Caring

नाङ्गै भए पनि मलाई लाज लाग्दैन
माग्दै खान पनि मलाई लाज लाग्दैन
लाज पचाइसकेको हुँ म लाजपचुवा
दुनियाँ ढाँट्न मलाई क्यै लाज लाग्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *