E-Books

Sharing is Caring

Books written by Dr. Nawa Raj Subba

जोखनामा वर्तमान (दाेस्राे संस्करण) New Download

Self-Reflection at the Moment New Download

जोखनामा वर्तमान (कवितासङ्ग्रह) डा. नवराज सुब्बा Thuprai.com

किरात-लिम्बू संस्कृति: मानवशास्त्रीय विवेचना (शोधग्रन्थ) डा. नवराज सुब्बा Thuprai.com

जीवन मेरो शब्दकोशमा, (कवितासङ्ग्रह), नवराज सुब्बा Download

मनको मझेरी, निबन्धसङ्ग्रह, नवराज सुब्बा Download

मन र माटो, गीतसङ्ग्रह, डा. नवराज सुब्बा Download

सहिदलाई सलाम, गीतसङ्ग्रह, नवराज सुब्बा Download

Tungdunge Mundhum, Review, Dr. Nawa Raj Subba Thuprai.com

Life in My Dictionary, Poems, Nawa Raj Subba Download

The Mind Canvas, Essays, Nawa Raj Subba Download
Read