मुक्तक

टुट्न टुट्न खोज्छ टुट्दैन
फुट्न फुट्न खोज्छ फुट्दैन
नाटक भन्थे हो कि क्या हो !
जुट्न जुट्न खोज्छ जुट्दैन ।

Similar Posts

Leave a Reply