DPHO Morang_ Annual Reports

HIV/AIDS District Profile of Morang 2013 Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2069/70 Population Profile of Morang 2070 Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2068/69 Morang District Profile 2067-68 Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2067/68 Annual Report of District Public Health Office, Morang FY 2066/67 […]

Continue Reading

राष्ट्रिय खोप दिवस बालअधिकार

सन्दर्भ– राष्ट्रिय खोप दिवसः २८ चैत्र २०६६ (नवराज सुब्बा) पोलियोको पूरा मात्रा पाईसकेको बालबालिकाले वर्षेनी मनाइने राष्ट्रिय खोप दिवसमा पोलियो थोपा थप खुवाउन पर्ला कि नपर्ला ? थप खोप खुवाउँदा बच्चालाई नराम्रो असर पर्ला कि !

Continue Reading