कबिहरुकै स्वरमा सुनौ कविताहरु : Himali Sworharu A Global Nepali Online Radio

सृजनाका स्वरहरुमा हिमाली स्वरहरुको नियमित शृंखलामा प्रस्तुत भै सकेका केहि कविताहरु हामी पुन प्रसारण गर्दै छौ.आज हामी नवराज सुब्बा,डा.शिव गौतम,बासु श्रेष्ठ र राजु अधिकारीका कविताहरु सुन्दै छौ
आफ्नो रचनाहरु हामीलाई लेखि पठाउनुहोस [email protected] वा आफ्नै आवाज आफ्नो  सृजना  सुनाउहुहोस.फोन गर्नुहोस र रेकोर्ड गर्नुहोस.1 206 600 4873

nepaliradio.org

सृजनाका स्वरहरुमा हिमाली स्वरहरुको नियमित शृंखलामा प्रस्तुत भै सकेका केहि कविताहरु हामी पुन प्रसारण गर्दै छौ.आज हामी नवराज सुब्बा,डा.शिव गौतम,बासु श्रेष्ठ र राजु अधिकारीका कविताहरु सुन्दै छौ.आफ्नो रचनाहरु .

Similar Posts

Leave a Reply