नाङ्गै भए पनि मलाई लाज लाग्दैन
माग्दै खान पनि मलाई लाज लाग्दैन
लाज पचाइसकेको हुँ म लाजपचुवा
दुनियाँ ढाँट्न मलाई क्यै लाज लाग्दैन ।

फेसबुकबाट पुस्तक विमोचन
यो के भो !

Leave a Comment