हुट्टिट्याउँले आकास थामेन किन भो उभिण्डो
न त बाख्राको मुखमा अट्छ कहिल्यै कुभिण्डो
आफूलाई नधोच्ने जुँघाले अरुलाई नै घोच्दछ
यसरी सकिंदैन गोल गर्न यो सपनाको भकुण्डो ।

जेठ १५, २०६९ विराटनगर नेपाल ।

आप भी चलिए ना !
मृत्युदायक सूर्तिजन्य पदार्थ (नवराज सुब्बा)

Leave a Comment