Category: Articles Review

Health System in Federal Nepal Review

Health System of Nepal in Federalism

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’नारा बोकेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी आज तीन तहका सरकारले काँधमा बोकेका छन्। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारको भागमा परेको छ।. read more…