डा. नवराज सुब्बा

‘फयङ साँबा वंशावली’ मा नामावली तथा नातासम्बन्ध अद्यावधिक गर्ने काम जारी छ । सम्बन्धित पाठकले परिवारमा सदस्य संख्या थपघट भएमा इमेल [email protected] मार्फत् जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ ।

Genealogy of Phyang Samba

Dr. Nawa Raj Subba

There is a genealogy update ongoing. Please assist us by providing any comments or reports regarding any further names, relations, or locations that can be linked to the table provided in the Phyang Samba Genealogy. Email id: [email protected]

Genealogy-of-Phyang-Samba-Update-compressed-1

जसको सवाल उसको नेतृत्व
आफूलाई जान्नेबुझ्ने ठान्नेहरुको कुरा !