Category: Public Health Activities

औषधीमा भइरहेको ठगी कसरी हटाउने ?

सप्तकाशी एफ. एम. द्वारा असोज ७ गते २०६७ विराटनगरमा ‘पूर्वेली सवाल’ अन्तर्गत ‘औषधीमा भइरहेको ठगी कसरी हटाउने -‘ भन्ने सवालमा अन्तरक्रिया आयोजना गरियो ।