(एक)
लौ घामसित
एक अबैध बत्ति
जिस्किरहेछ

(दुई)
छि गर्ने भन्दा
देख्नेलाई पो लाज
भनेको यै हो ।

समय
बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सहयोग प्रदान

Leave a Comment