Population Census 2011: Preliminary Report CBS (904 kb) Click

Population Census 2011: Leaflet CBS (3 mb) Click

NDHS 2011: Preliminary Report (1.8 mb) Click

 

 

छेपारो
मातृ–शिशु स्वास्थ्यमाथि अधिकारवादी दृष्टिकोण (नवराज सुब्बा)

Leave a Comment